Sunday, March 27, 2016

Těžkosti a nesmyslnosti kolem rodičovského příspěvku

Zevrubně sepíši, co všechno bylo třeba udělat, aby manželka dostala rodičovský příspěvek.

Výchozí situace:
 • já, zaměstnaný jako Java programátor, příjem vyšší než strop vyměřovacího základu pro mateřskou, půjdu na mateřskou od ukončení 6. týdne dítěte do ukončení 16tého týdne dítěte
 • manželka, samostatná advokátka (www.dobra-advokatka.cz), neplatí si nemocenskou, nemá nárok na mateřskou
 • předpokládané narození potomka koncem dubna 2015
 • bydlíme a pracujeme v Praze, trvalé bydliště máme v Bruntále.

Prosinec 2014

Vědomi si trochu neobvyklé situace, kdy jdu na mateřskou já a manželka nemá nárok na mateřskou (peněžitá pomoc v mateřství, dále PPM), jsme se vydali na správu sociálního zabezpečení zjistit, jaké máme možnosti a co všechno musíme dodat. První překvapení, paní na sociálce nás poslala na pracovní úřad, neb ten má na starosti rodičovský příspěvek. Na pracovním úřadě nám paní dala stoh dokumentů pro manželku a podivila se, jak to máme složité. Konkrétních informací jako šafránu. Úředníci v podstatě nevěděli, co s námi.

Únor 2015

Pracovní úřad trvá na tom, že musí mít rozhodnutí od sociálky, že manželka nemá nárok na mateřskou. To lze získat jen tak, že se o mateřskou oficiálně zažádá. Takže manželce dali na sociálce formulář pro gynekologa, následně jí jej na gynekologii pan doktor podepsal, aby s ním mohla jít zažádat na sociálce o mateřskou, aby dostala rozhodnutí, že na ni nemá nárok (velké překvapení, když si neplatí nemocenskou, což paní na úřadě ví). Takže máme přílohu k žádosti, aby mohl pracák vyplácet rodičovský příspěvek ode dne narození dítěte. Do dubna vyřízeno.

21. duben 2015

Narodil se nám v Neratovicích syn Jáchym :) Po porodu jsme byli čtyři dny v nemocnici, pak ještě několik dní doma.

Květen 2015


Řešil jsem v práci na personálním, co všechno bude třeba vyplnit kvůli mé mateřské, holky mi daly několik formulářů, ty jsem vyplnil. K tomu jsme s manželkou museli podepsat dohodu o svěření dítěte do péče po dobu mé mateřské. Bohužel mužům se v našem státě nevěří, neb na tuto dohodu bylo třeba připojit manželky úředně ověřený podpis – tedy výlet na poštu v šestinedělí. Jinak to bylo od holek na personálním vše. Za mě vyřízeno.
A teď k rodičovskému příspěvku. Vyplnil jsem na internetu na stránkách MPSV pro manželku formulář s žádostí. Práce se šablonou dobrá. Super, že to jde vyplnit na internetu. Nicméně s některými položkami jsem si nevěděl rady (výše příspěvku, přílohy), nápověda nebyla moc nápomocná.
První trochu teorie. Rodičovský příspěvek má maximální celkovou výši 220.000,- Kč. Lze jej pobírat libovolnou dobu mezi druhým a čtvrtým rokem dítěte. Nelze jej pobírat po dobu mateřské, lze jej pobírat nejdříve ode dne narození dítěte. Míra volnosti volby výše příspěvku závisí na výši odvodů. V případě, že člověk nesplní ani stanovenou minimální míru odvodů na nemocenskou, nemůže si vybírat vůbec a musí “volit” čtyřletou variantu, kdy se vyplácí cca 3.500,- měsíčně. Ovšem v případě partnera (nevím, zda musí být nutně manžel), který odvody má, si lze vybírat dle jeho vyměřovacího základu.
A teď zpět k online formuláři. Je tam položka výše rodičáku, což si myslím, že nikdo krom paní na úřadě vůbec nemá šanci spočítat, nejsou k tomu postupy, jak to udělat. Nechal jsem to nevyplněné a museli jsme na úřad stejně osobně. Spočítání výše rodičáku je složité. Například v měsících, kdy je část měsíce na mateřské muž a část žena na rodičáku, ovlivňuje PPM muže výši rodičáku ženy. Tedy v případě vyššího platu (a PPM) manželka v těchto měsících nedostane žádný rodičák, přestože je to jiná osoba, ale zas po tu dobu nebude muset platit zdravotní. Komplikované jak cukrovar.
Dále je tam bod, že pro volbu na základě příjmu partnera je nutné doložit jeho Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku nebo Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok na výši rodičovského příspěvku. Bohužel jsem si v tu chvíli nepřečetl pozorně jiný bod v sekci v “K žádosti prosím doložte”, psáno malým na konci, a to, že je třeba doložit ten druhý formulář v případě, že jeden z rodičů pobírá PPM – pojmenování formulářů nepomáhá. Takže jsem vytisknul ten první (o denním vyměřovacím základu) a jel s tím na sociálku na Prahu 8. Na formuláři je jen kolonka na denní vyměřovací základ. S přílohou s ročním výpisem příjmů jsem se s důvěrou obrátil na úřednici a čekal, že doplní číslo, razítko, datum, podpis a půjdu. Paní mi řekla, že ať doplním adresu někam na papír (na formuláři na to ani nejsou kolonky!), a že mi to do 30ti dnů pošlou! Při představě rodiny, co nemá rezervy a třeba nižší příjmy velká paráda. Manželka “překvapivě“ moc poslední dva měsíce před porodem nepracovala a na první výplatu rodičáku si ještě počkáme. Jestli vůbec požádáme do konce šestinedělí, bude to zázrak.

4. 6. 2015

Nastoupil jsem na mateřskou.

15. 6. 2015

Byli jsme na sociálce kvůli snížení manželčiných záloh. Bohužel na snížení je třeba mít rozhodnutí o rodičáku. Tak jsme jeli na pracák. Tam manželka čekala spolu s dalšími lidmi před kancelářemi. Já jsem čekal s Jášou v autě. Po nějaké době prostě šla dovnitř, aby našla tři úřednice a žádného klienta. Jedna úřednice brouzdala na internetu, druhá brala třetí míry na kalhoty. Pak úřednice přesvědčovaly manželku, že jdu na rodičák já, než pochopily, že jsem opravdu na mateřské a ona chce rodičák za prvních šest týdnů a na dobu po skončení mé mateřské.
Dále manželka dostala při předchozí návštěvě seznam papírů, co má přinést. Ale chtěly po ní ještě rodný list syna, OK, a oddací list! Oddací list prý potřebují, protože od svatby nebyla žádat o žádné dávky!? K čemu je občanka, ve které má nové příjmení, je mi záhadou. Po mailech jsme naštěstí našli obojí naskenované a vytiskli to, originály byly v Praze. Nato nám paní sdělila, že nám chybí příloha – Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok na výši rodičovského příspěvku. To jsme se dozvěděli, že rodičák je ovlivněn mateřskou vyplacenou v tom měsíci. Pořád řešíme výplatu fixních 220 tisíc, ale pravidla jsou dle všeho velmi složitá. V onom chybějícím potvrzení se vyplňuje mé jméno a rodné číslo a jméno a rodné číslo syna. Tedy všechno údaje, které jsou v žádosti o rodičák. Žádný podpis, nic. Přesto musím já tento papír poslat na sociálku, a pak jej odnést na pracák. K tomu ta 30ti denní lhůta. A úřady mají všechny informace, protože jsem už o mateřskou zažádal začátkem května. Plus vše jsme absolvovali se synem, protože kojíme a sám bych ho tři hodiny doma hlídat nemohl.
Taky se nám blíží promlčecí lhůta, neb o dávky lze žádat maximálně tři měsíce zpětně. Díky “rychlosti a ochotě” na sociálce na Praze 8 (v Bruntále tyto věci opravdu dělají na počkání) to možná ani do tří měsíců od narození dítěte nestihneme. Uvidíme.
Plus by se to dalo udělat ještě složitější. Mám jako muž nárok na 16 týdnů mateřské (22 po narození bez šestinedělí). Nevím, jak bychom žádali o rodičák na šestinedělí v případě, že bych nastoupil na mateřskou na 10 týdnů a v půlce se rozmyslel, že chci ještě další měsíc. Řekl bych, že správný postup nakonec je opravdu ten papír s vyměřovacím základem, požádat o rodičák v nějaké výši. Pak nastoupit na mateřskou a dodat další papír? Nevím.

16. 6. 2015

Ježto se formulář s denním vyměřovacím základem dlouho nevracel, poslal jsem 8. 6. email na pražskou sociálku, aby mi obratem vypracovali fikci – použil jsem formulaci a adresu, které mi poradila úřednice při podání toho formuláře 12. 5. Dnes! mi došel email, že můj email dostali a budou se jím zabývat. Takže 30 dní na vyřízení formuláře s jednou kolonkou, 8 dní na přijetí emailu. Je něco shnilého na ČSSZ Praha 8. Formulář mi mezitím přišel do Prahy 12. 6. tedy přesně v oné 30ti denní lhůtě.

Dále

Přesná data v následném vývoji nemám, tak jen shrnu. Na pracáku nám nakonec dali rodičák na šestinedělí na 9.000,- využívajíc papír o vyměřovacím základu. Potvrzení o mateřské mi přišlo dvakrát. Docela to trvalo. Jedno z toho přišlo z ČSSZ Nymburk 16. 9.! Nechápu. Po dodání potvrzení o mateřské jsme na pracáku nastavili maximální výši rodičáku na dobu, dokud bude zbývat něco z těch 220 tisíc a 0,- na zbytek času do dvou let. Pořád nechápu, že jsme kvůli tomu museli tolikrát na dva různé úřady, ke gynekologovi, donést tolik papírů a tolik na všechno čekat. Manželka dostala první rodičák 18. 6., tedy téměř dva měsíce po narození syna. Hlavní prodleva byla způsobena liknavostí ČSSZ na Praze 8.

Shrnutí postupu

 • Žádost o rodičák lze podat až po narození dítěte.
 • Žena bez odvodů musí i tak na sociálku pro papíry pro gynekologa, pak ke gynekologovi, pak na sociálku a počkat na rozhodnutí, že nemá nárok na mateřskou, aby měla papír pro pracák.
 • Při absenci dostatečných odvodů pro určení výše rodičáku lze použít denní vyměřovací základ partnera. Získání takového papíru může trvat i 30 dní. Pro volbu je možné použít i formulář s potvrzením o nároku na PPM, tento je třeba doložit vždy, pokud jde jeden z rodičů na PPM.
 • Po porodu by muž měl upalovat na sociálku, aby získal příslušné potvrzení.
 • V případě že si to můžete dovolit, lze jednoduše počkat, až muži doběhne mateřská, a pak teprve požádat o rodičák. Peníze na rodičák se jen rozdělí do kratšího období, takže o nic nepřijdete a je to administrativně i časově jednodušší, protože systém je nastaven tak, aby tyto podklady byly dostupné až po mateřské.

Návrhy na zlepšení

 • Nenutit ženy, aby chodily ke gynekologům a zas zpátky na sociálku, a pak na pracák, když je zjevné, že na PPM nemají nárok. Sociálka jim může rovnou vydat rozhodnutí, že nemají nárok, aby s tím mohly jít na pracák. Nebo ještě lépe na pracáku podepsat čestné prohlášení, že o mateřskou nežádám a pokračovat rovnou s žádostí o rodičák. Ušetří se práce sociálce, gynekologovi a dvě cesty žadatelce.
 • Nechtít úředně ověřený podpis matky pro svěření dítěte do péče pro účely mateřské otce. To mi přijde genderově nevyvážené. Plus by nebylo nutné nutit matku v šestinedělí do cest na poštu.
 • Pojmenovat lépe formuláře - "Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok na výši rodičovského příspěvku" zní pro běžného člověka naprosto neuchopitelně.
 • Vydávat "Potvrzení o vyměřovacím základu" na počkání. V Bruntále to tak prý dělají. V Praze to trvalo celých 30 dní, tedy maximální zákonná lhůta. Plus v mém případě bylo zřejmé, že to bude maximální výše. Stačilo doplnit maximální vyměřovací základ, podepsat, razítko, hotovo. Práce na dvě minuty.
 • Nechtít oddací list na pracáku, když už má člověk novou občanku.
 • Napsat dítě do občanky, nebo rodiče do občanky dítěte. Máme občanku pro malého a stejně s sebou musíme všude nosit jeho rodný list, protože úřednice jinak nevěří, že jsme jeho zákonní zástupci. To je pěkně na hlavu. S rodným listem s sebou můžu vzít jakékoliv dítě a taky mi budou muset věřit, že je moje a je to právě to, co je napsané na rodném listu. Dle úřednice na Praze 8 nemají přístup k údajům lidí mimo Prahu 8. Chápu, ale stačilo by zařídit, aby do systému mohla úřednice zadat čísla občanek, nebo rodná čísla a systém by jí řekl že "Jáchym Burkert je syn Evy Burkertové". Nemusí mít přístup ke všemu, jen k vazbě mezi lidmi. Pak odpadne nutnost nosit s sebou všude ověřenou kopii rodného listu.

Přestěhovali jsme se do Berlína, takže bude následovat pokračování, aneb co v situaci, kdy se přestěhujete do zahraničí. Totiž výplata rodičáku je vázána na pobyt na území ČR. Moc nechápame, že když jsme na území EU, manželka dál pracuje pro klienty v ČR, v ČR odvádí daně, je tam zdravotně i sociálně pojištěna, tak musíme žádat o rodičák v Německu, a pak řešit doplatek do výše v Čechách s českým úřadem práce. Ale o tom až příště.

No comments:

Post a Comment