Saturday, November 4, 2017

Žádost o český rodný list v Německu

Narození dítěte v Německu

Musím říct, že jsem doufal v lepší integraci v rámci EU, v sice větší, ale rozumnou administrativní zátěž spojenou s pohybem osob. Například přestěhování do Německa za prací bylo poměrně jednoduché - přihlásit k pobytu, přihlásit na pojišťovnu, a bylo. Před týden se nám narodil syn. Popíšu, co je třeba pro získání českého cestovního dokladu.

Naše situace je na první pohled jednoduchá, dva sezdaní Češi žijící méně než dva roky na území SRN.

Krok první - německý rodný list

V první řadě je třeba zajít na Bürgeramt a získat německý rodný list. K tomu je potřeba:

 • Papír od Hebamme (porodní asistentky) se záznamem o porodu, ve kterém člověk musí vyplnit volbu jména, volbu práva, dle kterého se bude určovat příjmení (zajímavější u dívek) a přidat podpisy obou rodičů
 • Do němčiny úředně přeložený oddací list
 • Do němčiny úředně přeložené rodné listy obou rodičů
 • Občanské průkazy obou rodičů (vyřizoval jsem sám, stačilo mít s sebou občanku od manželky)

Měli jsme nějaký problém s formulářem od Hebamme, takže jsem byl na úřadě dvakrát, ale pak mi paní na počkání vydala čtyři papíry:

 • Potvrzení pro zdravotní pojišťovnu
 • Potvrzení pro sociálku kvůli příspěvku na děti
 • Potvrzení pro sociálku pro rodičovský příspěvek
 • A konečně německý rodný list (10 euro)

Druhý krok - český rodný list.

Postupoval jsem dle informací na stránkách konzulátu:
zadost_o_vystaveni_ceskeho_rodneho_listu

Doufám, že mezitím článek, třeba i na základě mé zpětné vazby, vylepšili. Já jsem z něj pochopil, že potřebujeme k německému rodnému listu apostilu, obojí přeložit, přidat vyplněný nějaký formulář od ambasády a přijít. Ukázalo se, po výměně cca 10ti emailu s konzulátem (naštěstí paní reagovala velmi rychle), že formulářů je třeba víc a je to celé složitější.

Papíry

 • Německý rodný list dítěte a apostila s úředním překladem (měli jsme od překladatelky s německým razítkem za 20 eur, jenže to pak konzulát doověřuje za 6 eur za stránku, tedy dalších 12 eur)
 • Rodné listy obou rodičů
 • Oddací list
 • Občanské průkazy obou rodičů (v případě, že se nedostaví oba, tak kopii občanky absentujícího rodiče s větou "Souhlasím s pořízením kopie mého OP/CP" a podpisem)
 • Formulář č. 6 (prohlášení o st. občanství zletilý) od obou rodičů
 • Formulář "Osobní údaje", aby nás mohli kontaktovat, až obdrží z ČR vystavené dokumenty
 • Zápis narození
 • Žádost o zjištění občanství ČR a dotazník ditě do 15 let
 • Dvě pasové fotky dítěte, pokud chcete rovnou zažádat o cestovní průkaz pro dítě
Plus dalších 20 euro - 12 za ověření občanství, 8 za rodný list.

Celkem, počítám-li apostilu, rodný list a jejich překlady zvlášť, je to 14 dokumentů. A na jejich získání a uznání jsme vydali 81 euro viz výše, plus 900,- Kč překlad rodné listy, oddací list z češtiny (v Čechách, naštěstí Němci neřešili české razítko, s německým by to stálo 3x42 euro), plus tisk.

Proces

 • Získat apostilu - vyřizuje se na Friedrichstrasse 219, Berlin, na počkání, čekací doba cca 30 minut, cena 19 euro
 • Přeložit rodný list a apostilu.
 • Je třeba si smluvit termín. V emailu na termín je třeba uvést místo bydliště v SRN, neb referenti mají země mezi sebou rozděleny.
 • Vyplnit několik formulářů.
Rodný list vyřizuje brněnská matrika a prý jí to trvá cca čtyři měsíce!!! (z doslechu jsem slyšel o dvou)! Paní na konzulátu říkala, že jim to chodí z celého světa a že toho mají moc. WTF. To jako když dělám v bance a budeme mít postupně moc klientů, tak jim řeknu, nezlobte se, ta příchozí platba vám bude zapsána za měsíc, máme toho moc? Ale prý to můžeme urgovat (kontaktní informace pro urgování - Brno - kontakt. Kontakt na paní vedoucí v Brně Iveta Palánová (iveta.palanova at brno-stred.cz), nám to při prvním pokusu nikdo nebral na žádném z těch telefonních čísel, tak jsme poslali email.

A teda rozumím, že německý úřad potřebuje přeložené rodné listy a oddací list, ale nechápu, že na konzulátu potřebují tolik papírů. Třeba osobní údaje, které jsou jen pro kontaktování, mohly být přidány do zápisu o narození. Dále nerozumím, proč musíme dokládat občanský průkaz a rodný list. Řekl bych, že údaje z občanky by úředníkům měly stačit na naši identifikaci a tedy dohledání čehokoliv dalšího nutného (mimo jiné sňatku, rodných listů, jmen prarodičů apod. - rozumím, že tyto potřebuje německý úřad, protože o nás nemá databázi údajů). Rovněž nerozumím, proč musí rodiče vyplnovat prohlášení o státním občanství. To tedy ČR není zpravena, když je mi uděleno jiné občanství? A kdyby ne, proč je to povinné? Přišel by mi rozumný default, že pokud máme jen to jedno české občanství, nemusíme nic dokládat. Navrch pak i paní na úřadě musí snad pětkrát vyplnit, že byla ověřena totožnost žadatele/prohlašovatele.

Sehnání všech dokumentů a podání žádosti nám i při dobré snaze trvalo necelé dva týdny (úřední hodiny na německém úřadě, dostupnost překladu, příprava všech papírů, termín na konzulátě) a to bydlíme v Berlíně, takže máme spoustu služeb dostupných či za bukem. Nicméně hlavní problém je, že nám brněnská matrika vyřídí žádost za čtyři měsíce. Očekával bych dva týdny, pochopil bych obvyklých zákonných 30 dní. Čtyři měsíce jsou naprostý nesmysl. (edit: matrika už sama navýšila počty zaměstnanců a doba by měla postupně klesat. Žádost však jde ještě přes ÚMČ Praha 1 kvůli občanství, takže celkově to bude stále cirka šest týdnů)

Takže odhadem rodný list dostaneme 5 měsíců po narození potomka (pro srovnání u prvního dítěte narozeného v české porodnici byl vydán rodný list za 6 dní od porodu a v ruce jsme ho měli záhy na to).

Proč je to problém

 • Bez rodného listu se s dítětem nevyřídí vůbec nic
 • Manželka je OSVČ a musí na pojišťovnu nahlásit do osmi dnů narození dítěte - nahlásila, ale bez rodného čísla se jim to nevejde do tabulek
 • Nelze zažádat o český rodičovský příspěvek (na který je zpětná lhůta 3 měsíce)
 • Manželka by ráda měla podnikání jako vedlejší činnost, ale na to je třeba mít vyřízený rodičovský příspěvek
 • Nelze cestovat - nevydají nám pro dítě občanku ani pas - nemá rodné číslo. Tedy lze požádat na konzulátě o cestovní průkaz. Je na to třeba dvou pasových fotek dítěte a občanského průkazu rodiče. Termín dodání doplním, až ho získáme. Problém cestovního průkazu je, že slouží jen k jedné cestě směrem do ČR a ne už zpět.
 • Zdravotní pojištění - zde naštěstí já jsem pojištěn v Německu a dítě bude se mnou v rodinném pojištění. Na to máme papír od Bürgeramtu a už máme registraci a měla by přijít kartička. Ale snadno může nastat situace, kdy dítě prostě nemá kartičku pojištěnce 5 měsíců - přičemž u takto malých dětí jsou návštěvy u doktorů prostě časté - prohlídky, testy, očkování, kašlíčky...
 • Chceme na vítání občánků :)

Francie

Pro srovnání situace pro francouzské občany. (Kamarádka Češka má manžela Francouze, takže dcerka má obě občanství. Po přečtení článku na konzulátu zhodnotili, že francouzské papíry budou jednodušší a že začnou těmi.)

Potřebné dokumenty:

 • Německý rodný list (bez překladu, bez apostily)
 • Jeden formulář - 1 strana, na které je všechno potřebné
 • Kopie občanských průkazů rodičů
 • Pokud byla svatba méně než tři měsíce zpátky a francouzské úřady o ní neví, tak kopie oddacího listu
 • Známka na 1.45 euro, aby jim mohli poslat rodný list dopisem
Pak si sjednali schůzku. Dali jim termín cca za 2-3 týdny. Požádali o rodný list. S potvrzením o požádání šli na pasové a požádali o pas. Za dva týdny měli doma pas a mohli cestovat apod. K tomu ještě doplním, že ani nepotřebovali pro německé úřady překlad svých rodných listů a oddacího listu. Teda paní se nezdál československý rodný list kamarádky, ale její muž jí řekl, že bez připomínek uznala jeho francouzský a ČR je přímý soused Německa a bylo. Takže celkový náklad 10 eur za německý rodný list a 1.45 za známku... (O české občansví pak zažádali v Čechách a platili 100,- Kč a papírování bylo o řád menší).

Ideální stav

V ideálním případě bych tedy očekával následující.

Papíry:

 • Německý rodný list (bez překladu neb nežádáme v Burundi, ale v zemi Evropské unie a němčina je oficiální úřední jazyk - mimo jiné na spoustu úkonů s prvním dítěte po přestěhování do Německa Němcům stačil český rodný list). Plus Němci umí vydat rodný list i v jiných jazycích (angličtina, francouzština, španělština, polština a možná nějaké další)
 • Formulář (jeden) s kontaktními údaji, a dalšími nutnými informacemi plus podpisy obou. (Pravděpodobně bude třeba několika verzí formuláře podle situace rodičů, ale čekal bych 2-3 verze). Formulář je zároveň žádostí o občanský průkaz nebo pas (jen se zaškrtne volba) - v zahraničí bych řekl vždy člověk potřebuje krom rodného listu i doklad
 • Můj občanský průkaz (event. kopie občanky manželky s podepsaným souhlasem k jejímu pořízení)

Proces:

 • Získám německý rodný list
 • Napíšu na konzulát o termín s popisem kde bydlím a v jaké jsme situaci (např. dva sezdaní Češi)
 • Pošlou mi příslušný formulář
 • Vyplním a přijdu ve sjednaném termínu

Nejpozději do měsíce si budu moct vyzvednout rodný list a občanku/pas. Po úplnost dodávám, že jsem první napsal ideální stav, a pak dostal přesnou informaci o francouzském procesu, shodou okolností vypadají hodně podobně...

Postupné řešení s českými úřady

Urgence na matrice v Brně

Tak v prvé řadě jsme zkusili (dle doporučení konzulátu) urgovat na matrice v Brně. Psala manželka:

Dobrý den paní Palánová,

XY jsme podali žádost o vystavení českého rodného listu pro syna Jméno Příjmení - nar. dne XY v Berlíně na berlínském konzulátu.

Ráda bych se zeptala, kdy a jak nám bude rodný list doručen?

Potřebovala bych jej co nejdříve, neboť je na český rodný list navázána žádost o rodičovský příspěvek, také jsem měla do 8 dnů od narození nahlásit změny na zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení kvůli mému podnikání, kde potřebuji nahlásit podnikání jako vedlejší činnost. V neposlední řadě chceme se synem jet na Vánoce do ČR a bez rodného listu nemůžeme požádat o občanský průkaz a konzulát nám dokáže vystavit pouze cestovní průkaz, který je jednosměrný, takže bychom se neměli jak vrátit. (V Německu trvale žijeme, manžel zde pracuje.)

Mám očekávat standardní lhůtu 30 dnů na vyřízení nebo to stihnete dříve?

Děkuji a jsem s pozdravem,
Podpis

Už se nám dostalo i odpovědi:

Vážená paní XY,

Vaše podání zaslal konzulát nejdříve na ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, za účelem vystavení osvědčení o státním občanství České republiky dítěte. Po vystavení osvědčení nám ÚMČ Praha 1 postoupí spis k vystavení českého rodného listu dítěte.
Z důvodu velkého nárůstu doručených žádostí a nedostatečného personálního obsazení jsou bohužel v současnosti doručená podání vyřizována na zvláštní matrice v delších než zákonem stanovených lhůtách, kdy není možné jednotlivá podání jakkoli upřednostňovat. O termínech vyřízení pro jednotlivá podání je možné informovat se přímo u pracovnice zvláštní matriky, která bude mít Vaše podání v řízení. Kontakt na příslušnou pracovnici jsme schopni zjistit až po doručení podání z ÚMČ Praha 1, tj. cca za měsíc.
Rodný list bude po vystavení doručován dle požadavku berlínského konzulátu v průvodním dopise, tj. dle Vaší domluvy s konzulátem.

S pozdravem

Iveta Palánová
pověřena vedením oddělení zvláštní matriky

Tedy české úřady si to nedělají jednoduché a věc se ještě zdrží na ÚMČ Praha 1. Plus matrika dle všeho postráda pružnost z hlediska personálního a díky tomu není schopna dodržet zákonné lhůty. Nemluvě o tom, že paní Palánová musí trávit čas odpovídáním na náš a pravděpodobně mnohé další dotazy.

Po doručení z ÚMČ na matriku 13. 11. jsme dostali kontakt na paní, která bude naši žádost vyřizovat. Manželka jí napsala dotaz, jak a kdy nám bude dopis doručen (obávali jsme se, aby se nezdržel třeba cestou přes konzulát), že jej potřebujeme brzo z důvodů výše uvedených a jestli jej stihne matrika vydat v zákonné 30-ti denní lhůtě. Brzy nám přišla odpověď:

Dobrý den paní XY,

pokusím se aby rodný list byl vystavený ve lhůtě do 30 dnů, dřívější termíny opravdu nejsou možné, protože naše lhůty se nyní pohybují okolo dvou měcíců zdůvodu zahlcení.

S pozdravem

podpis
matrikářka

Ministerstva

Ministerstvo zahraničních věcí

Dále jsem se obrátil s prosbou o zlepšení procesu na MZV. V podstatě jsem je odkázal na tento článek. Moc jsem od toho nečekal, ale záhy se mi dostalo odpovědi:

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Čj. 312195/2017-K4

Vážený pane Burkerte,

obdržela jsem Váš dopis zaslaný elektronickou poštou dne 5. 11. 2017, který se týkal výtky na komplikovanost řízení ve věci zápisu narození do zvl. matriky Brno a vydání cestovního pasu pro Vašeho syna na velvyslanectví ČR v Berlíně.

Dovolte, abych Vás informovala, že jsme si vědomi složitosti a mnohokrát i zdlouhavosti při vyřizování osobních dokladů občanů ČR. Česká velvyslanectví jsou však v této oblasti vázána stávající právní úpravou, která není vždy tak flexibilní, jak by bylo častokrát žádoucí, zejména ve vztahu k občanům, žijícím v zahraničí. Ujišťuji Vás, že je naši snahou poskytovat občanům ČR co nejlepší pomoc a konzulární služby. Proto i v jednáních s jinými rezorty upozorňujeme na potřebu změn v některých oblastech legislativy, které by zohledňovaly specifika postavení občanů žijících v zahraničí.

Pokud jde konkrétně o Vaši žádost, informuji, že gestorem shora uvedené problematiky je Ministerstvo vnitra ČR, konkrétně odbor všeobecné správy (agenda státního občanství a matrik) — mailová adresa: ovs(at)mvcr.cz a odbor správních činnosti (agenda osobních dokladů) — mailová adresa: osc(at)mvcr.cz . Doporučuji proto obrátit se na tyto odbory. Věřím, že tuto moji odpověď přijmete s pochopením.
S pozdravem

JUDr. Markéta Meissnerová
ředitelka konzulárního odboru

Ministerstvo vnitra

Dle doporučení z ministerstva zahraničních věcí jsem se tedy obrátil s prosbou o zlepšení procesu na ministerstvo vnitra na příslušné dva odbory. Odpovědi doplním.

Ministerstvo vnitra

Z ministerstva vnitra mi jako první přišla odpověď k dlouhým termínům zvláštní matriky v Brně od vedoucí brněnské matriky:

Vážený pane Burkerte,

dovoluji si odpovědět na Váš emailový podnět ve věci žádosti o český rodný list v Německu a to v části dotýkající se činnosti zvláštní matiky, když mi tento Váš emailový podnět byl z MV ČR doručen dne 22.11.2017.

Působnost zvláštní matriky a provádění zápisů do zvláštní matriky a následné vystavení českým matričních dokladů je mimo jiné upraveno zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejích zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kdy je nezbytné, aby jsme se jako správní úřad vykonávající státní správu v přenesené působnosti při své matriční činnosti tímto právním předpisem řídili a požadovali předložení zákonem stanovených dokladů (když úprava právních předpisů není v kompetenci našeho úřadu).

Zvláštní matrika se od roku 2014 dlouhodobě potýká se značným skokovým nárůstem podání žádostí o zápis do zvláštní matriky způsobeného především změnou právní úpravy nabývání státního občanství ČR k 01.01.2014 (kdy u všech osob které nabyly státní občanství ČR a jejich matriční událost /narození, uzavření manželství nebo partnerství/ nastala v cizině musí dojít k zápisu matriční události do zvláštní matriky). Náš první předpoklad z roku 2014, že se jedná o jednorázové navýšení agendy byl bohužel mylný a tak jsme i vzhledem ke skutečnosti, že příspěvek ze státního rozpočtu na výkon zvláštní matriky byl dlouhodobě nedostačující a naše městská část hradila část nákladů spojených s výkonem zvláštní matriky z vlastního rozpočtu (byť se jedná o tzv. "čistý" výkon státní správy s působností pro všechny občany ČR), požádali o navýšení neinvestičního transferu ze státního rozpočtu, které by nám umožnilo navýšení počtu funkčních míst na zvláštní matrice. K tomuto navýšení finančních prostředků došlo k 01.01.2017. Jelikož jsme měli toto navýšení finančního transferu avizováno předem, probíhala již koncem roku 2016 výběrová řízení na obsazení pracovních pozic matrikářek zvláštní matriky. Všechna nově zřízená funkční místa se podařila obsadit do konce května 2017. Žádná z nově přijatých pracovnic neměla splněnu kvalifikaci pro výkon funkce matrikářky, kterou je ze zákona zkouška odborné způsobilosti k vedení matričních knih a k plnění úkonů zabezpečovaných v souvislosti s vedením matričních knih a sbírek listin (dále jen "zkouška"). Ve spolupráci s Magistrátem města Brna, který je příslušným úřadem provádějícím předmětnou zkoušku pro náš úřad, jsme zajistili přípravu a složení zkoušky u nových pracovnic v co nejkratším možném termínu a tak dvě pracovnice složily zkoušku koncem měsíce května a dvě v měsíci říjnu. Tím došlo k úplnému navýšení počtu funkčních míst matrikářek, i když jejich další zapracování a získávání praktických odborných zkušeností samozřejmě bude nadále pokračovat, jelikož výkon funkce matrikářky zvláštní matriky vyžaduje velmi odborné a specifické znalosti.

Náš matriční úřad si je vědom dlouhodobě nastalé neuspokojivé situace (nepřiměřeně dlouhých lhůt pro vyřízování podání doručených zvláštní matrice) a snažil se ji řešit již v minulost navýšováním počtu funkčních míst, kdy v letech 2013-2016 byly náklady s tímto spojené hrazeny především z rozpočtu městské části. Při navýšení počtu funkčních míst o 3 pracovnice, bylo v roce 2016 vyřízeno o 41% matričních podání více oproti roku 2013.

Závěrem přijměte mé ujištění, že personálnímu obsazení zvláštní matriky věnujeme dlouhodobě zvýšenou pozornost a péči, a že všechnny pracovnice zvláštní matriky přistupují k vyřizování matiční agendy zvláštní matriky zodpovědně a s maximálním pracovním nasazením.

Dle mé emailové komunikace s Ministerstvem vnitra ČR Vám bude v části Vašeho podnětu, systémových opatření, (pokud se tak ještě nestalo) odpovězeno z úrovně MV ČR.

S pozdravem

Bc. Markéta Tintěrová
vedoucí odboru matrika

Úřad městské části města Brna, Brno-střed

Tedy dobrá zpráva. Personální obsazení zvláštní matriky by mělo být už zlepšeno a postupně snížit čekací dobu pod zákonnou 30-ti denní lhůtu. Raději bych však byl pro zlepšení, zjednodušení procesu jako takového.

Ministerstvo jsem urgoval o odpověď. Nakonec přišla (20. 12. 2017). Bohužel není moc povzbudivá.

Dobrý den, na základě Vašeho e-mailu ze dne 18.12.2017 Vám sdělujeme následující:

Děkujeme Vám za Váš podnět, Ministerstvo vnitra v současné době nepřipravuje v této oblasti novelu právní úpravy zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

K tomu dodám snad jen, že zákon je z roku 2000 a vstup do EU v roce 2004 změnil situaci. Řekl bych, že i tak by mohl být postup obecně jednodušší (i pro země mimo EU), ale v rámci EU by měl být proces blízký tomu v ČR. Tedy s cílem dodat rodný list třeba do sedmi dnů.

Máme rodný list

Tak 15. 12. 2017 dorazil rodný list! Hip, hip, hurá. Dorazilo s ním i potvrzení o státním občanství platné jeden rok. Ehm... Nechápu. Nevadí. Každopádně list máme. V ČR přes Vánoce zažádáme o občanku (možná tam užijeme to potvrzení o občanství?) a snad dobrý.

Ministerstvo vnitra ČR se mi stále neozvalo (edit, 20. 12. jsem dostal odpověď). Jdu je urgovat a případně se jde za politiky. 8 týdnů od narození je možná nový český rekord, ale vyhovující mi to nepřijde. Například nerozumím, proč není matrika přímo na konzulátě. V Německu žijí desetitisíce Čechů (někde jsem četl cca 60 tisíc) a matrika na konzulátě není. Zato je samostatná matrika i v sídlech jako je Světlá Hora s 1400 obyvateli...


No comments:

Post a Comment